ga('send', 'social', 'Twitter', 'like', 'https://twitter.com/FootpathofLife'); ga('send', 'social', 'Youtube', 'like', 'https://www.youtube.com/channel/UCvM_KH22HGab73HeRmUKgxA');
top of page

INTEGRITET

24/05/2018

Följande dataskyddsförklaring gäller för användningen av vårt onlineerbjudande [www.treesofmemory.com] (hädanefter "webbplatsen").

Vi lägger stor vikt vid dataskydd. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordningar, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Styrenhet

Ansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter i enlighet med artikel 4 nr 7 DSGVO

[Mario Dieringer, Ernst-Lusdwig-Str. 25, 55435 Gau-Algesheim, info@treesofmemory.com , tel 017658880435]

Om du vill invända mot insamling, behandling eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser, antingen som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du rikta din invändning till den ansvarige.

Du kan spara och skriva ut denna dataskyddsförklaring när som helst.

2. Allmänna syften med behandlingen

Vi använder personuppgifter i syfte att driva webbplatsen och i samband med trädbeställningarna, samt i samband med donationskvittot för att kunna utfärda och skicka dem. 

3. Vilken data vi använder och varför

3.1 Hosting

De värdtjänster vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva webbplatsen.

Därvid behandlar vi eller vår värdleverantör lagerdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare på denna webbplats på grundval av våra legitima intressen av att göra vår webbplats tillgängligt effektivt och säkert i enlighet med artikel 6 paragraf 1 meningen 1 f) GDPR tillsammans med artikel 28 GDPR.

3.2 Åtkomstdata

Vi samlar in information om dig när du använder denna webbplats. Vi samlar automatiskt in information om ditt användningsbeteende och din interaktion med oss och registrerar data om din dator eller mobila enhet. Vi samlar in, lagrar och använder data om varje åtkomst till vår webbplats (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar:

 • Namn och URL för den hämtade filen

 • Datum och tid för hämtning

 • mängd data som överförs

 • Meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod)

 • Webbläsartyp och webbläsarversion

 • operativ system

 • Referens-URL (dvs. den tidigare besökta sidan)

 • Webbplatser som användarens system kommer åt via vår webbplats

 • Användarens Internetleverantör

 • IP-adress och den begärande leverantören

Vi använder dessa loggdata utan tilldelning till din person eller annan profilering för statistiska utvärderingar i syfte att drift, säkerhet och optimering av vår webbplats, men också för anonym registrering av antalet besökare till vår webbplats (trafik) samt omfattning och typ av trafik Användning av vår webbplats och tjänster, även för faktureringsändamål, för att mäta antalet klick som erhållits från samarbetspartners. Denna information gör det möjligt för oss att tillhandahålla personligt och platsbaserat innehåll och att analysera trafik, felsöka och felsöka och förbättra våra tjänster.

Detta är också vårt berättigade intresse i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 f) GDPR.

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera loggdata om det finns en motiverad misstanke om illegal användning baserat på specifika indikationer. Vi lagrar IP-adresser i loggfilerna under en begränsad tid om detta är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för tillhandahållande av en tjänst eller fakturering av en tjänst, t.ex. B. om du använder något av våra erbjudanden. Efter att ha avbrutit beställningsprocessen eller efter mottagande av betalning, raderar vi IP-adressen om den inte längre behövs av säkerhetsskäl. Vi sparar även IP-adresser om vi har en konkret misstanke om brott i samband med användningen av vår webbplats. Vi lagrar även datumet för ditt senaste besök som en del av ditt konto (t.ex. när du registrerar dig, loggar in, klickar på länkar etc.).

3.3 Cookies

Vi använder så kallade sessionscookies för att optimera vår webbplats. En sessionscookie är en liten textfil som skickas av respektive server när du besöker en webbplats och som tillfälligt lagras på din hårddisk. Denna fil som sådan innehåller ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Dessa cookies raderas efter att du stänger din webbläsare. De tjänar z. B. att du kan använda kundvagnsfunktionen på flera sidor.

Vi använder också en liten mängd beständiga cookies (även små textfiler som lagras på din enhet), som finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Dessa cookies lagras på din hårddisk och raderas automatiskt efter en viss tidsperiod. Deras livslängd är 1 månad till 10 år. Detta gör att vi kan presentera vårt erbjudande för dig på ett mer användarvänligt, effektivt och säkert sätt och till exempel visa dig information på sajten som är speciellt anpassad för dina intressen.

Vårt berättigade intresse av att använda cookies i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 f) GDPR är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Följande data och information lagras i cookies:

 • inloggningsinformation

 • språkinställningar

 • angivna söktermer

 • Information om antalet besök på vår webbplats och användningen av enskilda funktioner på vår webbplats.

När cookien aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer och dina personuppgifter tilldelas inte detta identifikationsnummer. Ditt namn, din IP-adress eller liknande data som gör att cookien kan tilldelas dig kommer inte att placeras i cookien. Baserat på cookie-teknik får vi endast pseudonymiserad information, till exempel om vilka sidor i vår butik som besöktes, vilka produkter som visats osv.

Du kan ställa in din webbläsare så att du i förväg är informerad om inställningen av cookies och kan i enskilda fall bestämma om du utesluter acceptans av cookies för vissa fall eller generellt, eller att cookies helt förhindras. Detta kan begränsa funktionaliteten på webbplatsen.
Du kan hitta information om hur du aktiverar och inaktiverar cookies här: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform %3DDesktop&hl=de

3.4 Data för att uppfylla våra avtalsförpliktelser

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, såsom namn, adress, e-postadress, fakturerings- och betalningsuppgifter. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för ingående av avtalet.

Uppgifterna kommer att raderas efter att garantiperioderna och lagstadgade lagringsperioder har löpt ut. Data kopplade till ett användarkonto (se nedan) kommer alltid att sparas så länge som detta konto upprätthålls.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 paragraf 1 mening 1 b) GDPR, eftersom dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

3.5 Nyhetsbrev

För att registrera dig för nyhetsbrevet krävs de uppgifter som efterfrågas i registreringsprocessen. Anmälan till nyhetsbrevet loggas. Efter registrering kommer du att få ett meddelande på den e-postadress du angett som ber dig att bekräfta din registrering ("dubbel opt-in"). Detta är nödvändigt för att tredje part inte ska kunna registrera sig med din e-postadress.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot nyhetsbrevet och därmed avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Vi lagrar registreringsuppgifterna så länge de behövs för att skicka nyhetsbrevet. Vi sparar loggningen av registreringen och leveransadressen så länge det fanns ett intresse av att styrka det ursprungligen lämnade samtycket, vanligtvis är det preskriptionstiderna för civilrättsliga anspråk, det vill säga max tre år._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet är ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 a) i förening med Artikel 7 GDPR i kombination med Sektion 7 Stycke 2 Nr 3 UWG. Den rättsliga grunden för att logga registreringen är vårt berättigade intresse av att bevisa att utskicket genomfördes med ditt samtycke.

Du kan när som helst avbryta registreringen utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som anges under punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt för detta. Naturligtvis hittar du även en avregistreringslänk i varje nyhetsbrev.

3.6 E-postkontakt

Om du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlar vi dina uppgifter för att behandla förfrågan och i det fall följdfrågor uppstår.

Om databehandlingen utförs för att utföra åtgärder före avtalsslutande, som sker på din begäran, eller, om du redan är vår kund, för att utföra kontraktet, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 para. 1 S. 1 b) DSGVO.

Vi behandlar endast andra personuppgifter om du samtycker till det (Art. 6 Para. 1 S. 1 a) GDPR) eller om vi har ett berättigat intresse av behandlingen av dina uppgifter (Art. 6 Para. 1 S. 1 f) GDPR ) . Ett berättigat intresse ligger t.ex. B. svara på ditt mejl.

4Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om användningen av denna webbplats av webbplatsbesökare överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Detta är också vårt berättigade intresse i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 f) GDPR.

Google har underkastat sig Privacy Shield-avtalet som ingåtts mellan Europeiska unionen och USA och har certifierats. Som ett resultat av detta åtar sig Google att följa standarderna och bestämmelserna i europeisk dataskyddslagstiftning. Du kan hitta mer information i posten som är länkad nedan: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats (anonymizeIp). Som ett resultat kommer dock din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google och bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk och installera :  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som kommer att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats (denna opt-out-cookie fungerar bara i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du tar bort cookies i din webbläsare måste du klicka på den här länken igen): [ Inaktivera Google Analytics ]

 

5 lagringsperiod

Om inget specifikt anges lagrar vi endast personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som eftersträvas.

I vissa fall föreskriver lagstiftaren lagring av personuppgifter, till exempel inom skatte- eller handelsrätt. I dessa fall kommer uppgifterna endast att lagras av oss för dessa juridiska ändamål, men inte på annat sätt behandlas och raderas efter den lagliga lagringsperioden. 

5.1 Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande lagar har du olika rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Om du vill hävda dessa rättigheter, vänligen skicka din förfrågan via e-post eller post till adressen som anges i avsnitt 1 och tydligt identifiera dig.

Nedan hittar du en översikt över dina rättigheter.

5.2 Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt till tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att när som helst få bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att begära kostnadsfri information från oss om de personuppgifter som lagras om dig tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Dessutom finns det rätt till följande information:

 1. behandlingsändamålen;

 2. kategorierna av personuppgifter som behandlas;

 3. mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

 4. om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa varaktigheten;

 5. förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifterna om dig eller till begränsning av behandlingen av den ansvariga eller en rätt att invända mot denna behandling;

 6. förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;

 7. om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung;

 8. förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt  Art.22  Abs. 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken som är involverad samt omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig.

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du rätt att få information om lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

5.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar och vid behov kompletterar dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att kräva att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – även genom en kompletterande deklaration.

5.4 Rätt till radering ("Rätten att bli glömd")

I ett antal fall är vi skyldiga att radera personuppgifter som rör dig.

I detalj:

Enligt artikel 17 (1) GDPR har du rätt att kräva att personuppgifter om dig raderas omedelbart och vi är skyldiga att radera personuppgifter omedelbart om något av följande skäl föreligger:

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

 2. Du återkallar ditt samtycke till vilket behandlingen enligt  art. 6  para. 1 S. 1  a) GDPR eller  Art . 2 a) GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandling.

 3. Enligt   art. 21  para. 1 DSGVO invändning mot behandlingen och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så skickar du enligt  Art. 21 _cc781905-5cde-3194-bb3cbs. 2 DSGVO invändning mot behandlingen.

 4. Personuppgifterna har behandlats olagligt.

 5. Radering av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som vi är föremål för.

 6. Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt artikel 8  para. 1 GDPR.

Om vi har gjort personuppgifterna offentliga och vi är skyldiga att radera dem i enlighet med artikel 17 Para behandlar data som du har bett dem att radera alla länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter.

5.5 Rätt till begränsning av behandling

I ett antal fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

 1. riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna,

 2. behandlingen är olaglig och du har vägrat radering av personuppgifterna och har istället begärt att användningen av personuppgifterna ska begränsas;

 3. vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

 4. Du invänder mot behandlingen enligt  art. 21  para. 1 GDPR, så länge det ännu inte har fastställts om de legitima skälen för vårt företag väger tyngre än dina.
   

5.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot, överföra eller låta oss överföra personuppgifter som rör dig i maskinläsbar form.

I detalj:

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från oss, förutsatt att

 1. behandlingen baseras på ett samtycke enligt  art. 6  para. 1 S. 1 a) GDPR eller  Art. 9  Abs. 2 a) GDPR eller på ett kontrakt enligt  Art. 6  Abs. 1 S. 1 b) GDPR är baserad och

 2. behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer.

När du utövar din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 har du rätt att erhålla att personuppgifterna överförs direkt av oss till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt.

5.7 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot laglig behandling av dina personuppgifter av oss om detta är baserat på din speciella situation och våra intressen av behandlingen inte väger tyngre än det.

I detalj:

Du har rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst mot behandling av personuppgifter som rör dig, som baseras på   Art . 1 mening 1 e) eller f) GDPR att lämna in en invändning; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Vi behandlar inte längre personuppgifter såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas av oss för att driva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Du har rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, mot behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt  Art. 89 _cc781905-3194c781905-3194c -136bad5cf58d_Abs. 1 GDPR sker, såvida inte behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift i det allmännas intresse.

5.8 Automatiska beslut inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig.

Automatiserat beslutsfattande baserat på de personuppgifter som samlas in sker inte.

5.9 Rätten att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

5.10 Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda intrånget ägde rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

 

6 Datasäkerhet

Vi gör allt för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter inom ramen för gällande dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter kommer att överföras krypterade med oss. Detta gäller för dina beställningar och även för kundinloggningen. Vi använder kodsystemet SSL (Secure Socket Layer), men vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

För att säkra dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR, som vi ständigt anpassar till den senaste tekniken.

Vi garanterar inte heller att vårt erbjudande kommer att vara tillgängligt vid vissa tider; Funktionsstörningar, avbrott eller fel kan inte uteslutas. De servrar vi använder säkerhetskopieras regelbundet och noggrant.

7 Överföring av data till tredje part, ingen dataöverföring till länder utanför EU

I princip använder vi endast dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den mån vi anlitar tredje parter för att fullgöra kontrakt (t.ex. logistiktjänsteleverantörer), får de endast personuppgifter i den utsträckning som överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandlingen på entreprenad ("orderbehandling"), förpliktar vi enligt avtal databehandlare att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagar och för att säkerställa skyddet av den berörda personens rättigheter.

En dataöverföring till organ eller personer utanför EU utanför det fall som nämns i denna förklaring i 4 § sker inte och är inte planerad.  

 

8 Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar om dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:
Mario Dieringer, Geleitstr. 66a, 63067 Offenbach, info@treesofmemory.com

9 serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 

Webbläsartyp/ webbläsarversion

operativsystem som används

Hänvisningsadress

Värdnamn på den åtkomstdator

Tid för serverförfrågan

 

Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera dessa uppgifter om vi blir medvetna om specifika indikationer på olaglig användning.

 

10 Dataskyddsdeklaration för användning av Facebook-plugins (Gilla-knapp)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins på Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Jag gillar") på vår sida. Du kan hitta en översikt över Facebook-plugins här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får informationen om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Du kan hitta mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på http://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på vår sida till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

 

 

11 Dataskyddsdeklaration för användning av Twitter

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs även till Twitter. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Twitter. För mer information, se Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy.

 

Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på http://twitter.com/account/settings.

 

 

12 Dataskyddsdeklaration för användning av Google +1

Våra sidor använder funktioner från Google +1. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Insamling och avslöjande av information: Du kan använda Google +1-knappen för att publicera information över hela världen. Du och andra användare får personligt innehåll från Google och våra partners via Google +1-knappen. Google lagrar både informationen som du +1:at innehåll och information om sidan du tittade på när du klickade på +1. Din +1 kan visas som ett meddelande tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på internet.

 

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som minst måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn även ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig.

 

Användning av den insamlade informationen: Utöver de syften som förklaras ovan kommer informationen du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera samlad statistik om användares +1-aktivitet eller vidarebefordra dem till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

 

 

13 Dataskyddsdeklaration för användning av Instagram

Instagram-tjänstens funktioner är integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil. Detta gör att Instagram kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Instagram.

 

För mer information, se Instagrams integritetspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

14 Dataskyddsdeklaration för användning av LinkedIn

Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns "Rekommendera"-knapp och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn tilldela ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av LinkedIn.

 

För mer information, se LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

15 Dataskyddsdeklaration för användning av Xing

Vår webbplats använder funktioner i XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av våra sidor som innehåller Xing-funktioner tas fram, upprättas en anslutning till Xing-servrarna. Såvitt vi vet lagras inga personuppgifter. I synnerhet lagras inga IP-adresser eller användningsbeteende utvärderas.

 

Ytterligare information om dataskydd och Xing Share-knappen finns i Xings dataskyddsdeklaration på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

16 Sekretesspolicy för användning av Tumblr

Våra sidor använder knappar från Tumblr-tjänsten. Leverantören är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Dessa knappar låter dig dela ett inlägg eller sida på Tumblr eller följa leverantören på Tumblr. Om du ringer upp en av våra webbplatser med en Tumblr-knapp upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Tumblr-servrarna. Vi har ingen kontroll över mängden data som Tumblr samlar in och överför med detta plugin. Enligt aktuell status överförs användarens IP-adress och webbadressen till respektive webbplats.

 

För mer information, se Tumblrs sekretesspolicy på http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

 

 

17 Dataskyddsförklaring för användning av YouTube

Vår webbplats använder plugins från den Google-drivna YouTube-webbplatsen. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor utrustad med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

 

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

 

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

18 Invändning mot reklammeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

 

 

19 affilinet-spårningscookies

affilinet placerar en cookie på kundens (besökarens) dator för att säkerställa att försäljning och/eller leads registreras korrekt. Denna cookie sätts av domänen partners.webmaster-plan.com eller banners.webmasterplan.com.

Denna cookie motsvarar tillämpliga riktlinjer för dataskydd. De cookies som används av affilinet accepteras i standardinställningarna för webbläsaren. Om du inte vill att dessa cookies ska sparas, vänligen avaktivera acceptansen av cookies från relevanta domäner i din webbläsare.

affilinet tracking cookies lagrar inga personliga uppgifter, endast förmedlingspartnerns ID och serienumret på annonsmaterialet (banner, textlänk eller liknande) som besökaren klickar på, vilket krävs för betalningshantering. När en transaktion avslutas används partner-ID för att kunna tilldela den provision som ska betalas till förmedlande partner. Se vår cookiepolicy för detaljer.

bottom of page